Reklamní služby na majetku Dopravního podniku Ostrava

Prodej reklamních služeb na majetku Dopravního podniku Ostrava zajišťuje výhradně agentura RENCAR PRAHA, a.s.,.
Informace o obchodních podmínkách a sjednávání zakázek poskytuje ostravská pobočka agentury RENCAR PRAHA, a.s.

Adresa pobočky RENCAR v Ostravě:
Jiráskovo náměstí 159/10, 1. patro, č. dveří 107
702 00 Ostrava

Kontakt:
Jana Němcová
Telefon: 591 144 030-031, 731 134 176, 731 134 186
Email: jana.nemcova@jcdecaux.com