Formulář pro případ, že vám jízdenkomat nezapsal požadovanou částku na ODISku či Kreditní jízdenku nebo Kreditní jízdenku vůbec nevydal, a přitom nevrátil peníze.

Informace o zpracování osobních údajů

Vyberte prosím jednu z možností.
posledních 8 čísel ODISky: kde je najdete? Vypište prosím posledních 8 čísel z čísla Vaší ODISky.
posledních 7 čísel Kreditní jízdenky: kde je najdete? Vypište prosím posledních 7 čísel z čísla Vaší Kreditní jízdenky.
Prosím vypište své jméno.
Prosím vypište své příjmení.
Telefonní číslo.
Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
Prosím vyberte z kalendáře datum kdy došlo k závadě.
Prosím vypište čas kdy došlo k závadě.
Prosím vyberte umístění porouchaného automatu.
Prosím vypište finanční škodu - čísly bez mezer.
Popište závadu.
Vyberte prosím jednu z možností.
Vyberte prosím jednu z možností.

Číslo účtu:

Prosím vypište číslo účtu.
Prosím vypište kód banky.
Neplatný vstup