Platí od 1. 9. 2020

Křižíkova (Sad B. Němcové)Přívoz,Oderská

33