Platí od 1. 7. do 31. 8. 2020

(Svinov,nádraží)Třebovice,TescoPoruba,Otakara Jeremiáše

44