ceník vybraných jízdenek platný od 1. září 2018

Nepřenosné jízdenky

 • Region
  jednotlivá zóna
 • 60 Kč30denní
 • 162 Kč90denní
 • 270 Kč5měsíční
 • XXL (okolí Ostravy)
  jednotlivá zóna 1
 • 60 Kč30denní
 • 162 Kč90denní
 • 270 Kč5měsíční
 • MĚSTO OSTRAVA
  ostravská zóna 77 1
 • 249 Kč30denní
 • 498 Kč90denní
 • 553 Kč5měsíční
 • 1 106 Kč12měsíční
 • OSTRAVA XXL
  zóna 78 1
 • 309 Kč30denní
 • 660 Kč90denní
 • 823 Kč5měsíční
 • 1 676 Kč12měsíční
 • ODIS
  síťová 2
 • 615 Kč30denní
 • 1 660 Kč90denní
 • 2 767 Kč5měsíční
 •   Mapa tarifních zón: PDF 

  Poznámky:
  1  lze nahrát také na bezkontaktní bankovní platební kartu, platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
  2  přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku.

  Dlouhodobé časové jízdenky pro studenty od 15 let do dovršení 26 let věku platí i po dobu školních prázdnin.
  5měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí pro období září – leden a únor – červen.
  12měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí od 1. 9. do 31. 8.následujícího roku.

  Dlouhodobá jízdenky na bezkontaktní platební kartě

  • platí ve všech zónách tarifní oblasti Ostrava XXL,
  • pořídit si můžete nepřenosné obyčejné dlouhodobé jízdenky, zlevněné pro studenty od 15 do 26 let a pro důchodce a občany nad 65 let věku,
  • k zakoupení na e-shopu nebo v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava,
  • platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.

  Pro vystavení slevového profilu na platební kartě potřebujete

  • bezkontaktní platební kartu splňující požadavky karetních asociací VISA a Mastercard vydanou na jméno a příjmení,
  • potvrzení o studiu vydané příslušnou školou nebo ISIC průkaz platný pro příslušný školní / akademický rok potvrzení se dokládá až od 18 let
  • platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, která není poškozena – pokud ještě není zaregistrovaná na e-shopu
  • registrace na prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. je zatížena manipulačním poplatkem dle platného ceníku
  • nastavení slevového profilu lze provést na kterékoli prodejně Dopravního podniku Ostrava a.s. a je zatíženo manipulačním poplatkem dle platného ceníku, pokud již je provedena registrace a je požadováno nastavení slevového profilu

  Dlohodobá jízdenka na ODISce

  ODISka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete v e-shopu

  Pro vystavení ODISky potřebujete:

  • potvrzení o studiu vydané příslušnou školou nebo ISIC průkaz platný pro příslušný školní / akademický rok potvrzení se dokládá až od 18 let
  • platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, která není poškozena.

  UPOZORNĚNÍ

  Platnost slevy z jízdného bude uznávána do dovršení věku 26 let. V případě, že během platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky student dovrší 26 let věku je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne platnost profilu ODISky o více než 29 dnů.