S platností od pátku 1. listopadu 2019 (00:00 h), dochází k úpravě jízdních řádů vybraných autobusových a všech trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava z důvodu ukončení několika dlouhodobých výluk.

Končící výluky k 31. říjnu 2019 (24:00 h)

Výluka na linkách č. 28 a 71

Od pondělí 8. dubna 2019 (00:00 h) do čtvrtku 31. října 2019 (24:00 h),
z důvodu rekonstrukce silničního mostu přes železniční trať u zastávky Škrbeň, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 28 a 71.
  Podrobněji 

Výluka na linkách č. 35 a 39

Od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do čtvrtku 31. října 2019 (24:00 h),
z důvodu rekonstrukce kanalizace a částečné uzávěry ul. Výstavní v Ostravě-Mariánských Horách, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35 a 39. Zastávka Dům energetiky (směr Mírové náměstí) a zastávky Zelená a Gajdošova (v obou směrech) nebudou linkami č. 35 a 39 dočasně obsluhovány.
  Podrobněji 

Výluka na lince č. 46

Od neděle 1. září 2019 (00:00 h) do čtvrtku 31. října 2019 (24:00 h),
z důvodu pokračující rekonstrukce ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46. Ve směru do Polanky bude linka vedena odklonem přes Alšovo náměstí. Ve směru do Krásného Pole pojede již po své trase.
  Podrobněji 

Výluka na linkách č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113

Od pondělí 9. září 2019 (00:00 h) do čtvrtku 31. října 2019 (24:00 h),
z důvodu pokračující rekonstrukce estakády Bazaly (uzávěra nájezdové rampy z ul. Bohumínské od náměstí J. Gagarina a uzávěra ul. Českobratrské ve směru od zmíněné nájezdové rampy z ul. Bohumínské po zastávku Stadion Bazaly), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113. Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
  Podrobněji 

Přehled změn platných od 1. listopadu 2019 (00:00 h)

 • Linka č. 28 - změna trasy a jízdního řádu z důvodu ukončení rekonstrukce silničního mostu přes železniční trať u zastávky Škrbeň. Linka se vrací do své původní trasy.
 • Linka č. 29 - změna jízdního řádu z důvodu provázání s linkou č. 28.
 • Linka č. 32 - změna jízdního řádu z důvodu úpravy jízdní doby.
 • Linka č. 33 - změna jízdního řádu z důvodu úpravy jízdní doby.
 • Linka č. 35 - změna trasy a jízdního řádu z důvodu ukončení výluky na ul. Výstavní. Linka se vrací do své původní trasy.
 • Linka č. 38 - změna jízdního řádu z důvodu provázání s linkou č. 71.
 • Linka č. 39 - změna trasy a jízdního řádu z důvodu ukončení výluky na ul. Výstavní. Linka se vrací do své původní trasy.
 • Linka č. 46 - změna trasy a jízdního řádu z důvodu ukončení výluky na ul. Opavské (v úseku od křižovatky s ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Sjízdnou). Linka se ve směru do Polanky vrací do své původní trasy.
 • Linka č. 71 - změna trasy a jízdního řádu z důvodu ukončení rekonstrukce silničního mostu přes železniční trať u zastávky Škrbeň. Linka se vrací do své původní trasy.
 • Linky č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113 - změny tras a jízdních řádů z důvodu ukončení rekonstrukce estakády Bazaly. Linky se vrací do svých původních tras.
 • Linky č. 101, 102, 103, 104, 105 a 107 - změny jízdních řádů z důvodu ukončení rekonstrukce estakády Bazaly.
 • Stanoviště zastávky Most M. Sýkory - znovuzastavování linky č. 108 (směr Hlavní nádraží) a linky č. 109 (směr Důl Heřmanice).
   Zastávka / Stop: PDF   JPG 

Aktuálně platné jízdní řády

Autobusy  Tramvaje  Trolejbusy

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.