Změny v dopravě

Colors: Red Color

S platností od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2019 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na probíhající a plánované rekonstrukce ulic na území města dojde ke změně organizace dopravy části autobusových a všech trolejbusových linek.

S platností od 1. června 2019 do 29. září 2019 bude na autobusové lince č. 97 zaveden sezónní víkendový provoz k ZOO. Víkendové spoje linky č. 97 budou po uvedenou dobu zajišťovat dopravu na trase spojující terminál Hranečník a Zoologickou zahradu Ostrava.

S platností od 3. března 2019 dochází ke změnám jízdních řádů na tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách Dopravního podniku Ostrava. Na vybraných linkách byly upraveny jízdní doby mezi zastávkami. Na linkách č. 6, 9, 10, 15, 101, 102 a 106 dochází k rozšíření nebo úpravě rozsahu přepravní špičky.