Změny v dopravě

Colors: Red Color

S platností od neděle 15. prosince 2019, k termínu celostátních změn jízdních řádů, dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Dále dochází k úpravě více než 180 názvů zastávek a ke změně v obsluhování stanovišť č. 2 a 3 zastávky Most M.Sýkory.

S platností od neděle 1. září 2019, k termínu celostátních změn jízdních řádů, dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. K trvalé změně trasy dochází u linek č. 6 a 20. Nově se zavádí linka č. 99. A s ohledem na probíhající a plánované výluky jsou dočasně upraveny trasy dalších linek MHD.

S platností od 1. června 2019 do 29. září 2019 bude na autobusové lince č. 97 zaveden sezónní víkendový provoz k ZOO. Víkendové spoje linky č. 97 budou po uvedenou dobu zajišťovat dopravu na trase spojující terminál Hranečník a Zoologickou zahradu Ostrava.