Dopravní podnik Ostrava zavádí změny v dopravě, které jsou důsledkem preventivních opatření v boji proti koronaviru.

  změny od 1. 4. 2020 - tisková zpráva 

Přehled opatření na jednotlivých linkách

Tramvaje

Provoz podle platných jízdních řádů mimo:

Autobusy

Nejsou vypravovány školní linky a spoje označené v jízdních řádech poznámkou „c“, tedy školní spoje jedoucí pouze ve dnech školního vyučování.

Provoz podle platných jízdních řádů mimo:

 info  20  od 10. 3. 2020 je provoz dočasně zastaven  jízdní řád  22  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  23  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  24  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  26  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  27  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  28  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  29  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  31  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  32  od 26. 3. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  33  od 26. 3. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  34  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  info  35  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  jízdní řád  37  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  38  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  39  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  40  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  41  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  44  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  45  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  48  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  49  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  50  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  53  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  54  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  55  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  56  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  jízdní řád  57  od 1. 4. 2020 nejedou některé spoje  info  58  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  59  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  61  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  jízdní řád  62  od 6. 4. 2020 obnoven provoz 2 spojů Dvouletky – NH jižní brána  info  66  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  73  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  74  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  90  od 10. 3. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  91  od 20. 3. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  92  od 26. 3. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  95  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  96  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  97  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven  info  99  od 1. 4. 2020 je provoz dočasně zastaven

Trolejbusy

Od 1. 4. 2020 provoz podle platných nedělních jízdních řádů

 všechna aktuální omezení 

 

Jak cestovat?

Vážení cestující,
vzhledem k opatřením, které jsme byli nuceni v posledních dnech zavést, jsme pro vás připravili jednoduchý návod, jak cestovat navzdory omezení na vybraných linkách. Věříme, že případné komplikace přijmete s pochopením.

Linka č. 6

zcela zastaven provoz. Ve většině případů lze využít tramvajovou linku č. 2. Oblast Pavlovy ulice a Nádraží Vítkovice je dostupná linkou č. 11 nebo přestupem na tuto linku. Oblast ulice Místecké je dostupná linkou č. 1 nebo přestupem na tuto linku.

  tisková zpráva 

Linka č. 15

zcela zastaven provoz. V oblasti Výškovic a Dubiny lze využít souběžně jedoucí tramvajové linky. Do oblasti ul. Pavlovy lze pak cestovat s přestupem na linku č. 11. Spojení Výškovic a Dubiny je dosažitelné s přestupem, a to různými kombinacemi. Vždy je nutné využít autobusové linky, např. č. 31, 61 nebo 55, případně využít linky spojující Zábřeh s Hrabůvkou, jako např. č. 27, 41, 48, 96.

  tisková zpráva 

Linka č. 20

zcela zastaven provoz z důvodu uzavření školních zařízení. Většina zájmových území je dostupná s přestupem z tramvajové linky č. 8 na trolejbusovou linku č. 104 na zast. Náměstí Republiky.

  tisková zpráva 

Linky č. 32, 33

na Sokolské třídě/Hlučínské lze využít souběžně jedoucí autobusové linky např. č. 34, 52, 56, 66, 67, 68 a tramvajovou linku č. 8. V oblasti Přívozu pak nejbližší spoje linek č. 32 a 33.

  tisková zpráva 

Linka č. 90

zcela zastaven provoz z důvodu uzavření Planetária. Pro větší část oblasti Poruby může být linka nahrazena linkou č. 58, pro oblast ulic Opavské a Krásnopolské pak linkou č. 46, a pro oblast Studentských kolejí linkami č. 37 a 40. S jedním přestupem je tak možné cestovat do většiny zájmových území.

  tisková zpráva 

Linka č. 91

zcela zastaven provoz z důvodu uzavření areálu Skalka family parku. Náhradní spojení MHD není s ohledem na charakter linky č. 91 potřebné.

  tisková zpráva 

Linka č. 92

na ul. Frýdecké se dají využít souběžně jedoucí linky č. 21 nebo 81, v oblasti centra pak trolejbusové linky. Náhrada spojení v trase Kunčice – Bazaly je možná pouze se dvěma přestupy na tramvajovou a trolejbusovou dopravu v oblasti centra.

  tisková zpráva 

Linka č. 103

zcela zastaven provoz. Obslužnost oblasti Koblova je zajištěna trolejbusovou linkou č. 105 a autobusovou linkou č. 52. Oblast ulice Bohumínské pak trolejbusovou linkou č. 108 a autobusovou linkou č. 49. Oblast centra města zajištěna souběžně jedoucími trolejbusovými linkami, např. č. 101, 102, 106. Většina zájmových území je zajištěna spojením s jedním přestupem z linky č. 105 na linky č. 101 a 106 do oblasti Sokolské třídy na zast. Most Miloše Sýkory, Městská nemocnice pak přestupem na linku č. 104 na zast. Husův sad.

  tisková zpráva 

Linka č. 109

zcela zastaven provoz. Většina trasy je zajištěna souběžně jedoucí trolejbusovou linkou č. 108. Koncový úsek na Důl Heřmanice je pak obsluhován autobusovou linkou č. 49, případně je možné přestoupit na trolejbusovou linku č. 106.

  tisková zpráva 

školní spoje

spoje označeny v jízdním řádu poznámkou „c“ jsou zastaveny z důvodu zrušeného školního vyučování.

  tisková zpráva