Středisko údržba autobusy Hranečník nabízí k prodeji tabulové nůžky na plech NTC 2500/4.

Datum pořízení: 1986
Popis: Nůžky řady NTC s horním závitkovým pohonem jsou určené na přímočaré stříhání. Slouží k stříhání tabulí a pásů z ocelových plechů, z neželezných kovů a z jiných hmot rovnocenných vlastností. Stříhají do maximální síly 4 mm.
Stav nůžek odpovídá roku výroby.
Výrobce: TST Strojárne Piesok

Minimální cena prodeje: 40 000 Kč

 

abulové nůžky na plech NTC 2500/4

Elektrické tabulové nůžky si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. - autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky zařízení, případné další doplňující informace kontaktujte:

Ing. Jiří Osmančík
vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
telefon: 59 740 2702
mobil: 724 068 307
e-mail: jiri.osmancik@dpo.cz

Elektrické tabulové nůžky budou prodány zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na středisko údržba autobusy Hranečník, popřípadě na podatelnu v sídle společnosti.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • název - Nůžky tabulové na plech NTC 2500/4
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:

středisko údržba autobusy Hranečník
Ing. Aleš Carbol, technický pracovník odboru silniční vozidla
Tabulové nůžky
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka

Zasílejte poštou nebo doručte osobně na podatelnu společnosti:

Dopravní podnik Ostrava a.s
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Provozní doba podatelny: v pracovní dny, 9:30 – 12:00 h, 12:30 – 14:00 h

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 31. 10. 2019 do 14:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti pana Tomáše Bendy, vedoucího odboru silniční vozidla, vedoucího střediska údržba autobusy Hranečník pana Ing. Jiřího Osmančíka a technického pracovníka Ing. Aleše Carbola.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Odkoupené nůžky si zájemce naloží a odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.