Slavnostním podpisem generálního ředitele DPO Daniela Moryse a zástupců obou odborových organizací DPO pod novou kolektivní smlouvu oficiálně skončilo v rámci DPO kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude čtyřletá a zaměstnancům DPO garantuje nejenom vyšší platy, ale taky další zaměstnanecké benefity a nový způsob osobního ohodnocení.

Nárůst mezd o 10 korun na hodinu pro všechny zaměstnance od 1. 1. 2020 a příslib 40 milionů na mzdy v každém dalším roce, zvýšení příspěvků na penzijní připojištěni na 500 Kč nebo příplatek za práci v teplých dnech. To jsou jen některé z novinek, které zaměstnancům DPO přinese nová kolektivní smlouva.

„Ta jednání byla od začátku velmi klidná a věcná. Chtěl bych zástupcům obou odborových organizací poděkovat za profesionální přístup. A naším zaměstnancům vzkázat, jak moc si jejich práce vážím, protože především na nich stojí naše dlouhodobá ambice být nejmodernějším a vlastně i nejlepším dopravním podnikem v zemi,“ řekl po podpisu nové kolektivní smlouvy generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodal: „Jsem rád, že je kolektivní smlouva čtyřletá. Je to pro mě důkaz stability uvnitř DPO i dlouhodobě dobrého a funkčního dialogu mezi odbory a managementem.“

„Jsem rád, že podnik a město si uvědomují klíčovou roli našich zaměstnanců a děkuji jim za vstřícnost a pochopení při vyjednávaní našich požadavků. Kolektivní vyjednávání bylo vedeno v klidném duchu, se vzájemnou dohodou obou odborových organizací a ke spokojenosti obou stran,“ řekl ke kolektivnímu vyjednáván předseda Odborů zaměstnanců DPO Peter Ochman.

„S příchodem Daniela Moryse do DPO se podstatně změnil postoj zaměstnavatele vůči nám odborům.“ sdělil Ivo Protivínský, předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s. „Konečně jsme vnímání jako sociální partneři, jako most mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Důkazem toho je jak právě ukončené kolektivní vyjednávání, tak i dohodnutá kolektivní smlouva. Je to slušný základ, na kterém se dá stavět. Nemohu opomenout i vstřícný postoj primátora Macury, se kterým jsme se sešli ještě před samotným zahájením kolektivního vyjednávání, výsledkem čehož pak byla garance mzdových prostředků pro další roky,“ dodává Protivínský.

Podpis kolektivní smlouvy