Od soboty 17. října 2020 (07:00 h) do neděle 18. října 2020 (20:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. 28. října, dojde ke změně organizace tramvajových linek č. 3, 4, 8, 11, 12, 18 a 19, která bude v době konání výluky rozdělena na denní a noční provoz. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 4, 8 a NAD za linku č. 11 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Navíc bude upravena trasa NAD za linku č. 11 jedoucí z/do Zábřehu.

Organizace dopravy při denním výlukovém provozu 04:40-23:00 h

 • Linka č. 3
  bude v úseku Dubina – Vítkovice,Mírové nám. vedena po své trase. Ze zastávky Vítkovice,Mírové nám. bude linka všemi spoji prodloužena v trase přes zastávky Dolní Vítkovice a Don Bosco až na konečnou zastávku Hranečník. V úseku Vítkovice,Mírové nám. – Hulváky bude linka č. 3 nahrazena spoji NAD za linku č. 11.
 • Linky č. 4 a 8
  budou v úseku Nová Ves,vodárna – Náměstí Republiky vedeny oběma směry odklonem přes zastávky Střelnice, Ferona, Hulvácká, Palkovského, Ředitel.Vítkovic, Stará ocelárna, Vítkovice,Mírové nám., Dolní Vítkovice a Don Bosco.
  Cestující linek č. 4 a 8, kteří při denním výlukovém provozu nevystupují na zastávkách v úseku Hulváky – Krajský úřad nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu!
 • Linka č. 11
  bude v celé své trase nahrazena autobusy NAD za linku č. 11 dle výlukového jízdního řádu NAD2.
 • Linka č. 12
  bude v úseku Vítkovice,Mírové nám. – Náměstí Republiky vedena oběma směry odklonem přes zastávky Dolní Vítkovice a Don Bosco.
  Cestující linky č. 12, kteří při denním výlukovém provozu nevystupují na zastávkách v úseku Pohraniční – Krajský úřad nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu!
 • Linky č. 7 a 17 (směr Výškovice / Dubina)
  budou na svých trasách navíc obsluhovat zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • Na lince č. 17
  bude v neděli 18. října 2020 zrušen spoj jedoucí v 22:19 h ze zastávky Dubina (směr Poruba,vozovna).
 • NAD za linky č. 4 a 8
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna – Hulváky – Mariánské náměstí – Don Bosco (přestup na/z TRAM do protisměru) a zpět.
 • NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku Zábřeh – Nádraží Vítkovice – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. a zpět.
  Zastávky Palkovkého (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky) a Nová Ves,vodárna (směr Hulváky) nebudou spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • NAD za linku č. 12
  bude zavedena v úseku Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Don Bosco (přestup na/z TRAM do protisměru) a zpět.

Organizace dopravy při nočním výlukovém provozu 23:00-04:40 h

 • Linky č. 4, 8 a 18
  budou v úseku Nová Ves,vodárna – Náměstí Republiky na svých trasách přerušeny a nahrazeny autobusy NAD.
 • Linka č. 11
  bude v celé své trase nahrazena autobusy NAD za linku č. 11 dle výlukového jízdního řádu NAD2.
 • Linka č. 19
  bude v úseku Nová Ves,vodárna – Vítkovice,Mírové nám. na své trase přerušena a nahrazena autobusy NAD.
 • Linky č. 7 a 17 (směr Výškovice / Dubina)
  budou na svých trasách navíc obsluhovat zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • Noční přípoje linek č. 4 a 18
  se oběma směry přesunují ze zastávky Karolina na zastávku Náměstí Republiky.
 • Noční přípoje linek č. 4 a 7, 7 a 18, 9 a 19, 11 a 17
  se oběma směry přesunují ze zastávek Hulvácká a Svinov,mosty na zastávku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října).
 • NAD za linky č. 4, 8 a 18
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Náměstí Republiky (provizorní zastávky na ul. Vítkovické, přestup na TRAM do protisměru) a zpět.
 • NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku Zábřeh – Nádraží Vítkovice – Hulváky – Mariánské náměstí – ÚAN – Křižíkova a zpět.
  Zastávky Palkovkého (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky), Nová Ves,vodárna (směr Hulváky), Náměstí Republiky (oba směry) a Mor. Ostrava,Plynárny (oba směry) nebudou spoji NAD za linku č. 11 obsluhovány!
 • NAD za linku č. 19
  bude zavedena v úseku Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. a zpět.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Mor. Ostrava,Plynárny - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Křižíkova (směr centrum).
 • Náměstí Republiky - pro NAD za noční spoje linek č. 4, 8 a 8 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Vítkovickou, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku s ul. 28. října.
  Náměstí Republiky - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku ÚAN, na zastávku linky č. 50 (směr Vítkovice).
 • Náměstí Republiky - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Křižíkova)
  se přemísťuje na ul. Vítkovickou, na nástupní autobusovou zastávku ÚAN, na zastávku linky č. 21 (směr Vratimov).
 • Krajský úřad - pro NAD za linky č. 4, 8, 11, 12 a 18 (směr Nová Ves,vodárna / Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Na Jízdárně, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před křižovatku s ul. 28. října.
 • Mariánské náměstí - pro NAD za linky č. 4, 8, 11, 18 a 19 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 50 metrů vpřed, za křižovatku s ul. Slavníkovců.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linky č. 4, 8, 18 a 19 (směr Vítkovice / centrum)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se dočasně ruší.
  Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 18 (směr centrum)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na přemístěnou zastávku Nová Ves,vodárna (směr centrum).
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Střelnice - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávkou.
 • Střelnice - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. U Koupaliště, na provizorní zastávku, cca 60 metrů za křižovatku ul. Plzeňská x U Koupaliště.
 • Ferona - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Ferona - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu v úrovni tramvajové zastávky.
 • Hulvácká - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na přemístěnou zastávku Ferona (směr Mariánské náměstí).
 • Palkovského - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Vítkovice), cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • Palkovského - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice), cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 170 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (směr Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 140 metrů vpřed ve směru jízdy.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 


Související články:

 • Výluka na linkách č. 2, 6, 7, 11 a 15
  Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a zastávek na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 6, 7, 11 a 15. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava s přestupem cestujících na zastávkách Zábřeh,vodárna nebo Nádraží Vítkovice.
    Podrobněji...