V noci z pátku 3. na sobotu 4. července 2020 a opakovaně ze soboty 4. na neděli 5. července 2020 (vždy v době od 23:30 h do 03:30 h), z důvodu rekonstrukce měnírny Výškovice, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2 a 7. Ve vyloučeném úseku bude za linky č. 2 a 7 zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Kino Luna. Pro spoje NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 2 a 7
  budou ze zastávky Kino Luna vedeny v obou směrech odklonem po ul. Svornosti (přes zastávku Svornosti) až na konečnou zastávku Zábřeh.
  NAD za linky č. 2 a 7 bude zavedena v úseku Kino Luna – Výškovice a zpět.
  Pro spoje NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 2
  ze zastávky Hlavní nádraží v 22:26 h
  ze zastávky Výškovice v 23:10 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Hulváky v 22:47 h
  ze zastávky Výškovice v 23:19 h

Trasy linek

 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Karolina – Vítkovice,Mírové nám. – Karpatská – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Hulváky – Nová Ves,vodárna – Palkovského – Karpatská – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 2 a 7 pojede v trase:
  Kino Luna – 29. dubna – Nové Výškovice – Výškovice a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Kino Luna - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Výškovice).
 • 29. dubna - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou autobusovou zastávku (směr Výškovice).
 • 29. dubna - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca v úrovni tramvajové zastávky.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 25 metrů za tramvajovou zastávku.
 • Nové Výškovice - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Výškovice - pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní autobusovou zastávku linky č. 55.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.