V neděli 8. prosince 2019 (v době od 14:00 h do 21:00 h), z důvodu rozsvícení vánočního stromu na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 54, 58 a 90. Linka č. 54 bude ukončena na zastávce Nezvalovo náměstí a linky č. 58 a 90 budou vedeny odklonem po ul. Opavské a 17. listopadu.

Organizace dopravy

 • Linka č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  bude ukončena na zastávce Nezvalovo náměstí.
  Linka č.  54 (směr Sad B. Němcové)
  zahájí svůj provoz na zastávce Nezvalovo náměstí (směr Francouzská) a dále pokračuje po své trase.
  Zastávky Alšovo náměstí (výstupní a nástupní) nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 58 (směr Poruba U Nemocnice a zpět)
  bude v úseku Slavíkova – Poruba U Nemocnice vedena odklonem vpravo na ul. Opavskou a vlevo na ul. 17. listopadu. V opačném směru bude linka vedena po stejné odklonové trase.
  Zastávky Poruba vozovna (na ul. Porubské), Věžičky (směr Poruba vozovna) a Alšovo náměstí (oba směry) nebudou linkou č. 58 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 90 (směr Planetárium a zpět)
  zahájí svůj provoz na přemístěné zastávce Poruba vozovna na ul. Sokolovské a dále bude vedena odklonem vpravo na ul. Opavskou a vlevo na ul. 17. listopadu. V opačném směru bude linka vedena po stejné odklonové trase.
  Zastávky Poruba vozovna (na ul. Porubské), Věžičky (směr Poruba vozovna) a Alšovo náměstí (oba směry) nebudou linkou č. 90 dočasně obsluhovány.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 54
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 13:12  h
  ze zastávky Alšovo náměstí v 13:50 h
 • Linka č. 58
  ze zastávky Poruba U Nemocnice v 13:43 h
  ze zastávky Martinov střed v 13:43 h
 • Linka č. 90
  ze zastávky Poruba vozovna v 13:33 h
  ze zastávky Planetárium v 13:48 h

Přemístěné  a zrušené zastávky

 • Poruba vozovna - pro linky č. 58 a 90 (směr Poruba U Nemocnice / Planetárium)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku ul. Sokolovská x Opavská.
 • Alšovo náměstí (výstupní) - pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
  Alšovo náměstí - pro linky č. 58 a 90 (směr Poruba U Nemocnice / Planetárium)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Alšovo náměstí (nástupní) - pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
  Alšovo náměstí - pro linky č. 58 a 90 (směr Martinov střed / Poruba vozovna)
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Věžičky - pro linky č. 58 a 90 (směr Martinov střed / Poruba vozovna)
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.