Od soboty 23. listopadu 2019 (00:00 h) do neděle 24. listopadu 2019 (24:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Horní, budou tramvajové linky č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19 obsluhující Dubinu ukončeny na zastávce Poliklinika. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19 (ve směru na Dubinu)
  budou ukončeny na zastávce Poliklinika.
  Pro pokračování jízdy na Dubinu
  nutno přestoupit na zastávce Poliklinika na náhradní dopravu.

  Náhradní doprava
  bude zajištěna autobusy NAD v trase Poliklinika – Dubina a zpět.
   Celodenní provoz / All-day operation: PDF   JPG 
 • UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM:
  Při přestupech na zastávce Poliklinika
  dbejte vlastní bezpečnosti a použijte podchod.

Organizace tramvajové dopravy - podrobněji

 • Linky č. 1, 3 a 19 (ve směru na Dubinu)
  budou ukončeny na tramvajové zastávce Poliklinika (směr Dubina).
  Na linkách č. 1 a 3 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Linky č. 12, 15, 17 a 18 (ve směru na Dubinu)
  budou ze zastávky Hotel.dům Hlubina odkloněny vlevo na ul. Dr. Martínka a ukončeny na tramvajové zastávce Poliklinika (směr Hrabůvka kostel).
  Na linkách č. 12, 15 a 17 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • PŘESTUP CESTUJÍCÍCH:
  Nástupní zastávka na NAD (směr Dubina)
  se zřizuje na autobusové zastávce Poliklinika (směr Hotel.dům Hlubina).
  Při přestupu z TRAM na NAD
  použijte podchod (východ z podchodu ve směru k budově polikliniky).
 • Náhradní doprava
  bude zajištěna autobusy NAD v trase Poliklinika – Dubina a zpět.
  Na lince NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Stanoviště zastávky Dubina
   Zastávka / Tram stop: PDF   JPG 

Trasy linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Karolina – Dolní Vítkovice – Důl Jeremenko – Poliklinika.
 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Jubilejní kolonie – Poliklinika.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Palkovského – Hotel.dům Hlubina – Poliklinika.
 • Linka č. 15 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Rodimcevova – Hotel.dům Hlubina – Poliklinika.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Hulvácká – Hotel.dům Hlubina – Poliklinika.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Karolina – Mariánské náměstí – Hulvácká – Hotel.dům Hlubina – Poliklinika.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Martinov – Svinov mosty h.z. – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Jubilejní kolonie – Poliklinika.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD (za linky č. 1, 3, 12, 15, 17, 18 a 19) pojede v trase:
  Poliklinika – Josefa Kotase – Antonína Poledníka – Václava Jiřikovského – Dubina a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Poliklinika - Nástupní zastávka na NAD (směr Dubina)
  se zřizuje na autobusové zastávce Poliklinika (směr Hotel.dům Hlubina).
 • Josefa Kotase - pro NAD (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní do odstavného pruhu, na provizorní zastávku, cca na úroveň tramvajové zastávky.
 • Josefa Kotase - pro NAD (směr Poliklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní do odstavného pruhu, na provizorní zastávku, cca 100 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Antonína Poledníka - pro NAD (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní do odstavného pruhu, na provizorní zastávku, cca 90 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Antonína Poledníka - pro NAD (směr Poliklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní do odstavného pruhu, na provizorní zastávku, cca na úroveň tramvajové zastávky.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou autobusovou zastávku pro příměstské linky.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD (směr Poliklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní do odstavného pruhu, na provizorní zastávku, cca 25 metrů před přechod pro chodce.
 • Dubina - Nástupní zastávka na NAD (směr Poliklinika)
  se zřizuje v rámci terminálu Dubina na stanovišti č. 3.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.