Od čtvrtku 24. října 2019 (07:00 h) do pátku 8. listopadu 2019 (18:00 h), z důvodu opravy tramvajového přejezdu v křižovatce ul. Opavská x Sjízdná (u zastávky Zahrádky), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 43, 44, 46 a 54. Průjezd přes opravovaný přejezd bude omezen.

Organizace dopravy

 • Linka č. 43 (směr Opavská)
  bude v úseku Svinov mosty d.z. – Řecká vedena odklonem po ul. Opavské a po komunikacích u OC Galerie.
  Průjezd přes opravovaný přejezd bude lince umožněn z ul. Sjízdné.
  Odjezdy spojů linky č. 43 (směr Opavská) budou ze zastávek Svinov nádraží a Svinov mosty d.z. uspíšeny oproti standardnímu jízdnímu řádu o 2 minuty. Na uvedených zastávkách bude vyvěšen výlukový jízdní řád linky.
  Linka č. 43 (směr Svinov nádraží)
  nebude touto výlukou ovlivněna.
 • Linka č. 44 (ze Svinov nádraží směr Otakara Jeremiáše)
  bude v úseku Svinov mosty d.z. – Řecká vedena odklonem po ul. Opavské a po komunikacích u OC Galerie.
  Průjezd přes opravovaný přejezd bude lince umožněn z ul. Sjízdné.
  Odjezdy spojů linky č. 44 (ze Svinov nádraží směr Otakara Jeremiáše) budou od zastávky Řecká opožděny oproti standardnímu jízdnímu řádu o cca 2 minuty.
  Linka č. 44 (směr Svinov nádraží)
  nebude touto výlukou ovlivněna.
  Linka č. 44 (směr Třebovice Tesco a zpět)
  bude ukončena na zastávce Řecká.
  Zastávka Třebovice Tesco (výstupní a nástupní) nebude linkou č. 44 dočasně obsluhována.
 • Linka č. 46 (směr Družební)
  bude v úseku Svinov mosty d.z. – Francouzská vedena odklonem po ul. Opavské a Francouzské.
  Zastávky Řecká, Mongolská, Jižní svahy a Kubánská nebudou linkou č. 46 (směr Družební) dočasně obsluhovány.
  Linka č. 46 (směr Polanka)
  nebude touto výlukou ovlivněna.
 • Linka č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  bude v úseku Svinov mosty h.z. – Řecká vedena odklonem po ul. Opavské a po komunikacích u OC Galerie.
  Průjezd přes opravovaný přejezd bude lince umožněn z ul. Sjízdné.
  Odjezdy spojů linky č. 54 (směr Alšovo náměstí) budou od zastávky Řecká opožděny oproti standardnímu jízdnímu řádu o cca 2 minuty.
  Linka č. 54 (směr Sad B. Němcové)
  nebude touto výlukou ovlivněna.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 44
  ze zastávky Svinov nádraží v 06:45 h
 • Linka č. 46
  ze zastávky Polanka v 06:29 h
 • Linka č. 54
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 06:42 h

Zrušené zastávky

 • Třebovice Tesco (výstupní a nástupní) - pro linku č. 44
  se dočasně ruší.
 • Řecká - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Mongolská - pro linku č. 46 (směr  Družební)
  se dočasně ruší.
 • Jižní svahy - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Kubánská - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 


Související výluka na linkách č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 (+ 43 a 57)

Od pátku 25. října 2019 (23:30 h) do neděle 27. října 2019 (20:00 h)
a opakovaně od pátku 1. listopadu 2019 (23:30 h) do neděle 3. listopadu 2019 (20:00 h)
,
z důvodu opravy tramvajového přejezdu v křižovatce ul. Opavská x Sjízdná (u zastávky Zahrádky), budou tramvajové linky č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava. Na linkách č. 4, 7, 8, 17, 43, NAD1, NAD2 a NTD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
  Podrobněji 

Související výluka na linkách č. 44, 46 a 54

V pondělí 28. října 2019 (v době od 08:00 h do 15:00 h),
z důvodu konání sportovní akce a uzávěry spodní části Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ul. Francouzskou), budou autobusové linky č. 44, 46 a 54 vedeny odklonem po místních komunikacích.
  Podrobněji