Od středy 7. srpna 2019 (00:00 h) do úterý 20. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce křižovatky ul. Porubská x Opavská (směr Svinov), budou autobusové linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90 vedeny odklonem po místních komunikacích. Na uvedených linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90 (ve směru z ul. Sokolovské na Hlavní třídu a dále)
  budou z provizorní zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) vedeny odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu (lč.58,90) a Hlavní třídě (lč.40,43,44,45).
 • Linky č. 40, 43, 44 a 45 (ve směru z Hlavní třídy na ul. Sokolovskou a dále)
  budou ze zastávek Oblouk (lč.40,43,45) a Kubánská (lč.44) vedeny odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na standardní zastávku Poruba vozovna.
 • Linky č. 58 a 90 (ve směru Martinov a Poruba)
  budou ze zastávky Poruba U Nemocnice vedeny odklonem po ul. 17. listopadu rovně až na zastávky Pustkovec (lč.58) a Slavíkova (lč.90).

Organizace dopravy - podrobněji

 • Linky č. 40, 43, 45 (směr Studentské koleje / Svinov nádraží / Nová huť hlavní brána)
  pojedou v úseku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Věžičky odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě.
  Zastávku Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linek č. 40, 43, 45 (v uvedeném směru) dočasně neobsluhují.
 • Linky č. 40, 43, 45 (směr Globus / Opavská / Garáže Poruba)
  pojedou v úseku Oblouk – Poruba vozovna odklonem po Hlavní třídě (přes zastávky Nezvalovo náměstí a Francouzská), ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávku Věžičky spoje linek č. 40, 43, 45 (v uvedeném směru) dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 44 (směr Třebovice Tesco / Svinov nádraží)
  pojede v úseku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Nezvalovo náměstí odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě až na zastávku Nezvalovo náměstí.
  Zastávku Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 44 (v uvedeném směru) dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 44 (směr Otakara Jeremiáše)
  pojede v úseku Kubánská – Poruba vozovna odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky spoje linky č. 44 (směr Otakara Jeremiáše) dočasně neobsluhují.
 • Linky č. 58 a 90 (směr Poruba radnice / Planetárium)
  pojedou v úseku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Poruba U Nemocnice odklonem po ul. Opavské (směr Opava) a 17. listopadu (přes zastávku Hlavní třída).
  Zastávky Poruba vozovna (na ul. Porubské), Alšovo náměstí spoje linek č. 58 a 90 (v uvedeném směru) dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 58 (směr Martinov střed)
  pojede v úseku Poruba U Nemocnice – Pustkovec odklonem po ul. 17. listopadu (přes zastávky Hlavní třída a Rektorát VŠB) rovně až na zastávku Pustkovec.
  Zastávky Alšovo náměstí, Věžičky, Poruba vozovna, Slavíkova, Garáže Poruba spoje linky č. 58 (směr Martinov střed) dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 90 (směr Poruba vozovna / resp. Slavíkova)
  pojede v úseku Poruba U Nemocnice – Slavíkova odklonem po ul. 17. listopadu (přes zastávku Hlavní třída), Slavíkově a Sokolovské až na zastávku Slavíkova, kde bude linka ukončena.
  Zastávky Alšovo náměstí, Věžičky, Poruba vozovna spoje linky č. 90 (směr Slavíkova) dočasně neobsluhují.

Schéma organizace dopravy

JPG

Trasy linek

 • Linka č. 40 (směr Studentská / Studentské koleje) pojede v trase:
  Globus – Opavská – Duha – Heyrovského – Čistírny – Slavíkova – dále ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě až na zastávku Věžičky – Náměstí B. Němcové – Poruba U Nemocnice – Studentská – Studentské koleje.
 • Linka č. 40 (směr Opavská / Globus) pojede v trase:
  Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – Náměstí B. Němcové – Oblouk – dále odklonem po Hlavní třídě (přes zastávky Nezvalovo náměstí a Francouzská), ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Heyrovského – Duha – Opavská – Globus.
 • Linka č. 43 (směr Svinov nádraží) pojede v trase:
  Opavská – Duha – Pustkovec – Slavíkova – dále ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě až na zastávku Věžičky – Bytostav – Kubánská – Řecká – Svinov nádraží.
 • Linka č. 43 (směr Opavská) pojede v trase:
  Svinov nádraží – Řecká – Kubánská – Bytostav – Oblouk – dále odklonem po Hlavní třídě (přes zastávky Nezvalovo náměstí a Francouzská), ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Opavská.
 • Linka č. 44 (směr Třebovice Tesco / Svinov nádraží) pojede v trase:
  Otakara Jeremiáše – Duha – Dílny DP Ostrava – Čistírny – Slavíkova – dále ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě (přes zastávku Alšovo náměstí) až na zastávku Nezvalovo náměstí – Kubánská – Řecká – Třebovice Tesco / Svinov nádraží.
 • Linka č. 44 (směr Otakara Jeremiáše) pojede v trase:
  Svinov nádraží / Třebovice Tesco – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Otakara Jeremiáše.
 • Linka č. 45 (směr Nová huť hlavní brána) pojede v trase:
  Slavíkova – dále ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu a Hlavní třídě až na zastávku Věžičky – Bytostav – Shopping Park – Městský stadion – Vratimovská – Nová huť hlavní brána.
 • Linka č. 45 (směr Garáže Poruba) pojede v trase:
  Nová huť hlavní brána – Vratimovská – Městský stadion – Shopping Park – Bytostav – Oblouk – dále odklonem po Hlavní třídě (přes zastávky Nezvalovo náměstí a Francouzská), ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Garáže Poruba.
 • Linka č. 58 (směr Poruba radnice) pojede v trase:
  Martinov střed – Dílny DP Ostrava – Duha – Pustkovec – Slavíkova – dále ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu (přes zastávku Hlavní třída) až na zastávku Poruba U Nemocnice – Poruba radnice.
 • Linka č. 58 (směr Martinov střed) pojede v trase:
  Poruba radnice – Poruba U Nemocnice – dále odklonem po ul. 17. listopadu (přes zastávky Hlavní třída a Rektorát VŠB) rovně až na zastávku Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed.
 • Linka č. 90 (směr Planetárium) pojede v trase:
  Ze zastávky Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) odklonem po ul. Opavské (směr Opava), 17. listopadu (přes zastávku Hlavní třída) až na zastávku Poruba U Nemocnice – U Zahrádek – Planetárium.
 • Linka č. 90 (směr Slavíkova) pojede v trase:
  Planetárium – U Zahrádek – Poruba U Nemocnice – dále odklonem po ul. 17. listopadu (přes zastávku Hlavní třída), Slavíkově a Sokolovské až na konečnou zastávku Slavíkova.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se dočasně ruší.
 • Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Poruba vozovna (směr Martinov střed) pro linku č. 58
  se dočasně ruší.
  Poruba vozovna (konečná zastávka) pro linku č. 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na BUS zastávku Sokolovská.
 • Slavíkova (směr Martinov střed) pro linku č. 58
  se dočasně ruší.
 • Garáže Poruba (směr Martinov střed) pro linku č. 58
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na BUS zastávku Pustkovec (směr Duha).
 • Alšovo náměstí (směr Poruba U Nemocnice) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Alšovo náměstí (směr Poruba vozovna) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Nezvalovo náměstí (směr Otakara Jeremiáše) pro linku č. 44
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Otakara Jeremiáše) pro linku č. 44
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.