Výluky

Colors: Orange Color

Od čtvrtku 22. srpna 2019 (07:00 h) do úterý 27. srpna 2019 (18:00 h), z důvodu opravy vlečkového přejezdu na ul. Štramberské v Ostravě-Vítkovicích, budou autobusové linky č. 57 a 59 vedeny odklonem po místních komunikacích. Zastávka Kotkova nebude dočasně obsluhována.

Od pátku 23. srpna 2019 (18:30 h) do soboty 24. srpna 2019 (23:00 h), z důvodu konání sportovních akcí a úplné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Francouzskou), budou autobusové linky č. 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a 90 vedeny odklonem po místních komunikacích. Na linkách č. 40 a 43 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 19. srpna 2019 (00:00 h) do středy 21. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu opravy povrchu komunikace části mimoúrovňové křižovatky ul. Plzeňská x Rudná - rampy ve směru z Dubiny na Porubu, dojde ke změně trasy aktuálně odkloněné linky č. 48 (směr Opavská).

O víkendech 17. a 18. srpna a 24. a 25. srpna 2019 (vždy v době od 06:00 h do 22:00 h), z důvodu prací na ul. Nádražní, budou tramvajové linky č. 1, 2, 8 a 11 vedeny odklonem na konečnou zastávku Výstaviště. Ve vyloučeném úseku Karolina – Hlavní nádraží a zpět bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Tramvajová linka č. 14 bude v uvedených dnech (od 00:00 h do 24:00 h) provozována autobusy NAD, které budou vedeny odklonem přes Most M. Sýkory.

Máte hromadu důvodů (5)