V sobotu 7. září 2019 vás co nejsrdečněji zveme do areálu dílen Martinov na Den ostravských dopraváků. Letošní akcí si připomínáme dvě významná výročí, a to 125 let městské hromadné dopravy v Ostravě a 70 let od vzniku ostravského dopravního podniku. Pro návštěvníky bude v době od 9 do 16 hodin nachystán bohatý doprovodný program, jehož součástí budou nejen oblíbené jízdy historickými vozidly, ale i spousta atrakcí.Připravujeme pro Vás:

Atrakce pro děti i dospělé


Tyrkysová zóna

Prezentace a podpora neziskových organizací Tyrkysové sbírky 2019:


EKOVA ELECTRIC

Prezentace partnerů

 • EKOVA ELECTRIC
 • Policie ČR
 • Městská policie Ostrava
 • Hasičský záchranný sbor MSK
 • Mental Café
 • Střední škola technická a dopravní
 • Dolní oblast Vítkovice | Minivěda Světa techniky
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Ostravské vodárny a kanalizace
 • Ostravské komunikace

Prezentace dopravního podniku

 • Přehlídka vozidel
  Komentovaná prezentace autobusů, trolejbusů a tramvají Dopravního podniku Ostrava
 • Náborový stánek
  Přijďte k nám pracovat
 • Odbavovací systém
  Cestujeme s bezkontaktní platební kartou – názorné ukázky
 • Zastávkové označníky
  Současné i ty historické
 • Prodej upomínkových předmětů
  Pohlednice, puzzle, magnety, vystřihovánky, atd.

Výstava vozidel a techniky dopravního podniku

 • Vozidla v korporátním nátěru
  (...bude upřesněno)
 • Moderní vozidla
  (...bude upřesněno)
 • Technologická a montážní vozidla
  (...bude upřesněno)
 • Historické trolejbusy
  (...bude upřesněno)


Doprava k areálu dílen:

 • Tramvají
  Linka č. 4 - zastávka Dílny DP Ostrava
 • Autobusem
  Linky č. 44, 51 a 58 - zastávka Dílny DP Ostrava
 • Vlastní silou
  Pěšky nebo třeba na sdíleném kole - stojany u BUS zastávky Dílny DP Ostrava (do areálu prosíme bez kola)


Upozornění návštěvníkům:

 • Pohybujte se pouze po vyznačených plochách!
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu vozidel areálem!
 • Zákaz jízdy na kole a kolečkových bruslích!
 • Zákaz kouření v halách a uzavřených prostorech!


  Stránka je průběžně aktualizována. Úplné informace k DOD budou zveřejněny do konce měsíce srpna 2019.


  Na akci budou pořizovány záběry pro ilustrační a zpravodajskou potřebu.